Terug

Het belang van onze kernwaarden

Suzanne Makkink

3 min read

We hebben dit jaar gezamenlijk onze bedrijfsnormen en waarden opgesteld, ookwel onze Non-Negotiables. Wie zijn wij als team, waar staan we voor en waar streven we naar. Hier hechten we veel waarde aan en we zijn er (niet zo stiekem) ook enorm trots op! 

Bedrijfswaarden zijn de overtuigingen, filosofieën en principes die de drijfveer zijn voor een organisatie. Ze hebben impact op de werknemerservaring en daarbij ook op de relatie die je met de klanten, partners en stakeholders hebt. 

Eigenlijk een set van begeleidende principes en fundamentele overtuigingen die:

  1. Onze identiteit neerzetten 

  2. Ons (alle medewerkers) helpen om de juiste beslissingen te maken

  3. Zorgen voor het behouden van collega’s (aangezien je ook weer nieuwe collega’s kan aantrekken met soortgelijke values)

  4. Ons doen onderscheiden van concurrenten

  5. Ons samen helpen als een team en om naar onze gemeenschappelijke doelen toe te werken.

Hoe komen deze normen en waarden tot stand?

Eerst zijn in een anonieme survey open vragen gesteld over de gedachten over Levarnes’ normen en waarden. Deze input hebben we geanalyseerd middels word clouds en op basis hiervan een eerste draft met opzet values gemaakt. Vervolgens is er een nieuwe survey gedeeld om de eerste draft te toetsen zodat iedereen de opzet values kon becijferen. Daarna hebben we de hoogst beoordeelde values geüpdatet en opties gecreëerd op basis van de feedback. Met als resultaat normen en waarden waar we trots op zijn! 

Onze normen en waarden!

Hoe houden we ze levendig?

Allereerst hebben we onze Non-Negotiables feestelijk in het leven geroepen met een barbeque en leuke merchandise: er waren slingers, servetjes, onderzetters, t-shirts en zelfs twee grote muurschilderingen, kortom: niemand kon eromheen!

Verder stemmen we elk kwartaal gezamenlijk op de Levarnianen die het beste een bepaalde value naleeft, de zogenoemde value champions. Tevens zijn er stemmogelijkheden op kantoor via een QR- scan zodat tijdens een werkdag waardig gedrag erkend kan worden. Vervolgens leiden alle stemmen tot vijf winnaars die elk een gecustomiseerd Levarne certificaat krijgen. Als kers op de taart worden de verkozen champions ook geëerd op een van onze Non-Negotiables muren!  

Kortom: deze normen en waarden kenmerken ONS. Er wordt aangegeven waarom en hoe we dingen doen. Dit schept een soort eenheid maar ook duidelijkheid: iedereen weet hoe dingen het beste aangepakt kunnen worden: als je handelt volgens de kernwaarden, zit je altijd goed.

Benieuwd naar wie we verder zijn? Neem een kijkje op www.levarne.nl/about