MVP 7 weken

Wat kost een applicatie?

Wellicht de meest gestelde vraag. Levarne helpt met dit inzicht. Dit is eenvoudig te berekenen met onze calculator. Een nieuwe concept, uitgewerkt plan, dat omgezet moet worden naar een digitaal product wordt vaak een MVP genoemd. Een Minimal Viable Product; een minimale set van functionaliteiten die het concept aantoont aan een groep gebruikers. Lees hier meer over een MVP.

Levarne gelooft dat dit past in een project met een doorlooptijd van 7 weken. Speciaal voor een dergelijke vraag hebben we dit op basis van onze ervaringen uitgeschreven per periode van deze 7 weken. Er komen verschillende standaard stappen terug. Vooral na overleg van de eerste klantvraag naar een set van op te leveren punten ontstaat direct de behoefte om dit te visualiseren. Vanuit deze stappen is het eenvoudiger om complete software te ontwikkelen binnen een aantal weken. Een valkuil is een grote scope, te grote verwachtingen, met een onrealistische tijdslijn. Gezamenlijk voorkomen we dit door ons te houden aan het Levarne 7 weken plan. Per week een vaste set opleverpunten.

Gestroomlijnd proces

Ervaring met creatie applicatie

Stappenplan

Week 1

Intake

Mindmap functionaliteiten

Document of Engagement

Week 2-3

Wireframe

Prototype

Data analysis

Week 4-5

User Identity Definition

Endpoint Development

Frontend Development

Week 6-7

MVP Deliverable

Testing!

Missed Requirements

Launch!

Week 1

Intake

Op basis van het gesprek met de klant vertalen we de droom naar een concreet voorstel.

Mindmap functionaliteiten

Op basis van de intake bepalen we gezamenlijk met de klant welke functiepunten opgeleverd worden, met welke prioriteit.

Document of Engagement

Wij committeren ons aan een langdurige relatie met de klant, zodat we gezamenlijk succesvolle concepten uitwerken.

Week 2-3
Data analysis

Samen met de klant onderzoeken we of het prototype doet wat het zou moeten doen en welke data nodig is in de volgende stappen.

Prototype

In deze fase wordt het wireframe omgevormd tot een concreet resultaat met mock data (statisch). Hieruit is direct duidelijk welke data we nodig hebben als we API interfaces gaan ontwikkelen.

Wireframe

De UX/UI ontwerpervertaalt de functiepunten naar een wireframe. Hierdoor ziet een gebruiker de flow in een applicatie. Middels deze flow is een prototype te maken die de beschreven functies in de mindmap combineert met een interface. Zodra de wireframe akkoord is starten we met de ontwikkeling van het prototype.

Week 4-5
User Identity Definition

Op basis van het prototype en de data analyse, stellen we gebruikersprofielen en de benodigde rechtenstructuur op.

Endpoint Development

We ontwerpen de manier waarop we objecten opslaan en ter beschikking stellen. Alles ontsluiten we via API’s en micro services.

Frontend Development

Het moment is aangebroken om de Front-End aan te gaan sluiten op de achterkant, zodat we de mock data vervangen door het koppelen aan de End Points. In deze stap wordt het prototype geconverteerd naar een werkende cloud applicatie. Mobiel, Web of een combinatie van beiden.

Week 6-7
MVP Deliverable

Na de koppeling tussen Front-End en End Points is het tijd voor het presenteren van het eindresultaat, het Minimum Viable Product. Dit is het antwoord op de vraag dat we in de intake hebben gesteld: Wat moet er minimaal werken qua functionaliteit om te starten met productie?

Testing!

Op basis van de DEMO van het MVP en de bevindingen van de klant, wordt er gewerkt aan bug fixes om de punten op de i te zetten.

Missed Requirements

Het kan zijn dat door nieuwe inzichten er een herdefinitie moet plaatsvinden van onvoorziene ontbrekende functionaliteiten.

Launch!
Launch!

Tijd voor de product launch! Een officieel viermoment. Gebruikerstraining en communicatie rondom de ingebruikname van alle gebouwde functionaliteiten.

Week 1

Meer weten over onze services?

Interesse in een samenwerking?

Neem contact op met onze Customer Success Manager

Bo avatar

Andere services