Terug

Multidisciplinair is de toekomst

Rianne Spelt

4 min read

Een multidisciplinair team is de toekomst van succesvolle innovatie. Door met meerdere disciplines samen te werken, ontwerp en ontwikkel je een sterker product, is er meer draagvlak, leer je sneller en is de productiviteit hoger.

Wat is onze definitie van een multidisciplinair team?

Een multidisciplinair team bestaat uit mensen met verschillende profielen en achtergronden, die speciaal zijn samengevoegd om een bepaald doel te bereiken. Het team werkt nauw samen, heeft veel beslissingsbevoegdheid en bedient zo zijn eigen groep van klanten. Door verschillende profielen samen te voegen, kan een team complexer advies geven of met een betere oplossing komen. Het samenvoegen van mensen met verschillende profielen om problemen aan te pakken is geen nieuw fenomeen, maar een dergelijke aanpak heeft de afgelopen tien jaar aan populariteit gewonnen naarmate de problemen steeds complexer zijn geworden.

The benefits of multidisciplinary teams
  1. Innovatieve kracht: De positieve effecten van de inzet van multidisciplinaire teams zijn vooral merkbaar op het gebied van innovatiekracht. Doordat een uitdaging of probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken, ontstaat een groot aantal nieuwe ideeën en mogelijkheden. Er is veel vrijheid om nieuwe oplossingen en toepassingen te bedenken en/of te ontwikkelen.
  2. U levert meer waarde aan de klant: Doordat alle teamleden samen met de klant werken aan hetzelfde resultaat, heeft iedereen direct contact met de klant, weten de teamleden wat er speelt bij de klant en is het overzichtelijker om te kijken waar direct waarde kan worden toegevoegd. Datgene wat de klant drijft en gelukkig maakt is voor iedereen duidelijk, zodat je als team sneller toegevoegde waarde kunt leveren.
  3. Multidisciplinaire teams leren sneller: Als de teams intensief samenwerken, leren ze meer over andere vakgebieden die ze kunnen toepassen op hun eigen vakgebied. Dit verbetert het aanpassingsvermogen en zowel het team als het individu leren en groeien sneller.
  4. Multidisciplinaire teams zijn resultaatgerichter: Bij het ontwerpen van een nieuw product brengt iedereen zijn eigen expertise in, wat het ontwerp en de ontwikkeling van het nieuwe product ten goede komt. Omdat de doelen van de klant voor iedereen inzichtelijk zijn, heeft iedereen hetzelfde einddoel voor ogen. Op deze manier wordt er sneller ingespeeld op het resultaat en de voortdurende technische ontwikkelingen.
  5. Het geeft medewerkers meer energie: Binnen een multidisciplinair team krijgen de medewerkers veel verantwoordelijkheden, wat zorgt voor een goede energie. Ze mogen concrete zaken oppakken waarbij ze snel en zichtbaar resultaat boeken. Het is gebaseerd op het vertrouwen dat teams zelf oplossingen voor uitdagingen kunnen bedenken en daarover beslissingen kunnen nemen.

Tot slot

Bedrijven hebben steeds vaker te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Multidisciplinaire teams worden ingezet om deze uitdagingen op te lossen. Samenwerking vanuit verschillende achtergronden resulteert in meer innovatieve ideeën, sneller toewerken naar een resultaat en dus meer toegevoegde waarde voor de klant.

Aanbevelingen

Het belang van het werken in multidisciplinaire teams is duidelijk. Toch is een dergelijke overgang niet van vandaag op morgen gemaakt. Voor veel bedrijven is deze aanpak een gewaagd doel, omdat het de huidige, vaak hiërarchische cultuur overstijgt. Managers en specialisten doorbreken met hun team de grenzen van de afdelingen, procedures en vaste afspraken. Neem de volgende aanbevelingen in acht:

  1. Stel duidelijke grenzen tussen teams en taken; anders beperken deze de effectiviteit van een team.
  2. Maak transparante procesafspraken om te voorkomen dat er discussie ontstaat over een verschillende aanpak van situaties tussen de verschillende disciplines.
  3. Zorg voor een geschikte leider binnen het team die de grote lijnen kan managen.Begin klein om het bedrijf te laten wennen aan de nieuwe manier van werken.
  4. Als dit goed werkt, bescherm dan dat deel en breid het uit.
  5. Knip langetermijndoelen op in kortetermijndoelen, sprints genoemd, die om de paar weken worden geëvalueerd.

Professionals uit alle lagen van het bedrijf zijn hierbij betrokken; van managers en directieleden tot professionals op het gebied van IT, sales, accountancy en ontwikkelaars. Hierdoor is het team in staat om een compleet beeld te geven van alle ontwikkelingen in de markt, maar ook om met creatieve oplossingen te komen. Bedrijven met een multidisciplinair team hebben hierdoor een strategisch voordeel ten opzichte van de concurrentie en kunnen in een vroeg stadium inspelen op nieuwe ontwikkelingen.


Rianne Spelt is de klantcoördinator bij Levarne waarbij zij de schakel is in klantsucces. Waar andere teamleden zich richten op de IT-content, richt zij zich op het proces, de planning en de klanttevredenheid. Rianne werkte jarenlang in Event Management en maakte onlangs de overstap naar IT. Wilt u ook eens praten over uw klantsucces? Neem dan vandaag nog contact met me op!