Services

Development
Support
Cloud Migratie
MVP in 7 weken
Accelerator

Cloud Migratie

Cloud Migratie

Bestaande hosting en gehoste applicaties zijn vaak ondergebracht bij lokale partijen. Levarne helpt jouw organisatie met het oppakken en overzetten van deze applicaties naar een moderne infrastructuur. Deze infrastructuur is reeds uitgerust met moderne beveiliging, waarbij de nadruk niet ligt op machines en stroom contracten maar op beschikbaarheid van de software.

Levarne maakt de applicatie niet opnieuw. We verplaatsen als het ware de bestaande applicatie in het landschap van de opdrachtgever naar een nieuwe omgeving, op een public cloud provider. Denk aan AWS / Google Cloud of Azure. We maken voor elke migratie een projectplan gebaseerd op een weekplanning met vaste, meetbare en controleerbare deliverables.

Indien bij bestaande applicaties wordt gekozen voor een cloud strategie dan onderscheiden we twee type applicaties. Het eerste type is een applicatie, vaak een monolithische applicatie, die bij een lokale hosting partij ondergebracht is. Deze maatwerk applicatie kan in meerdere jaren zijn ontwikkeld. Vaak is de mobiele ervaring op een dergelijke applicatie de aanleiding voor verandering. Het tweede type kan binnen de muren draaien van een eigen datacenter of een recent gemigreerde applicatie voor bijvoorbeeld kostenbesparing of infrastructuurverbeteringen. Daarmee wordt bedoeld de security, eisen voor GDPR of nog eenvoudiger verbeterde hardware voor de server en opslag.

Dat is niet wat Levarne bedoeld met cloud migratie. Voor Levarne zijn er grofweg vijf typen migraties mogelijk indien we spreken over cloud migratie. We onderscheiden Rehosting, Revise, Rearchitect, Rebuild en Replace. Voor Levarne is een migratie dus niet alleen het verplaatsen van data. We maken gebruik van public cloud providers, grote organisaties die iedereen kent, AWS, Microsoft Azure en Google Cloud platform. Uiteraard zijn nog meer partijen te benoemen zoals Alibaba, IBM of Oracle. Echter deze zijn minder prominent aanwezig en hebben een achterstand in technieken zoals in het huidige DevOps landschap gebruikelijk is.

Indien bij bestaande applicaties wordt gekozen voor een cloud strategie dan onderscheiden we twee type applicaties. Het eerste type is een applicatie, vaak een monolithische applicatie, die bij een lokale hosting partij ondergebracht is. Deze maatwerk applicatie kan in meerdere jaren zijn ontwikkeld. Vaak is de mobiele ervaring op een dergelijke applicatie de aanleiding voor verandering. Het tweede type kan binnen de muren draaien van een eigen datacenter of een recent gemigreerde applicatie voor bijvoorbeeld kostenbesparing of infrastructuurverbeteringen. Daarmee wordt bedoeld de security, eisen voor GDPR of nog eenvoudiger verbeterde hardware voor de server en opslag.

Dat is niet wat Levarne bedoeld met cloud migratie. Voor Levarne zijn er grofweg vijf typen migraties mogelijk indien we spreken over cloud migratie. We onderscheiden Rehosting, Revise, Rearchitect, Rebuild en Replace. Voor Levarne is een migratie dus niet alleen het verplaatsen van data. We maken gebruik van public cloud providers, grote organisaties die iedereen kent, AWS, Microsoft Azure en Google Cloud platform. Uiteraard zijn nog meer partijen te benoemen zoals Alibaba, IBM of Oracle. Echter deze zijn minder prominent aanwezig en hebben een achterstand in technieken zoals in het huidige DevOps landschap gebruikelijk is.

The Five Cloud Migration alternatives for applications

The Five Cloud Migration - Alternatives for Applications

The Five Cloud Migration alternatives for applications

The Five Cloud Migration - Alternatives for Applications

Rehost

Voor 20% van onze klantprojecten werken we aan rehosting. Rehosting is eenvoudig uit te leggen als ‘verhuizing’ van A naar B. Voor meerendeel een eerste kennismaking met public cloud providers.

Rearchitect

10% van onze oorspronkelijke klanten maakt gebruik van een hybride vorm, dus rearchitect van de applicatie van hosting naar serverless.

Rebuild

70% kiest voor een rebuild. Hierbij wordt een bestaande applicatie, vaak met monolithische kenmerken, nagebouwd en verbeterd. Bijna 100% van deze rebuilds staan in het teken van moderne web progressive applicaties, dus schaalbaar voor moderne telefoons en andere mobile devices. De rebuild wordt vaak aangevuld met replace projecten, waarbij slecht functionerende en veranderde gebruikers flows worden vervangen in moderne workflows; minder schermen, minder doorklikken en snellere responses met integraties naar meerdere communicatiemiddelen.