Stichting Ascert

Systematisch ontdubbelen

Klant
Ascert
Software
Serverless Platform, NodeJS
Industrie
Certificering Asbest
Use case
Optimize Unique Internal Ops

Introductie

Ascert is de beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest. Ascert draagt de zorg voor de ontwikkeling, de wijziging en het beheer van certificatieschema’s ten behoeve van personen en bedrijven die met asbest werken. Werken met asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Ascert bevordert een gezond en veilig werkklimaat door de vakbekwaamheid en de kennis van werknemers en zelfstandigen die in de asbestverwijdering werken, te stimuleren en te ontwikkelen.

De uitdaging

Ascert stond voor een uitdaging omdat de database niet handig was gemodelleerd. Een persoon kan meerdere certificaten hebben, echter in de database werden de persoonsgegevens per certificaat opnieuw ingevoerd. En aangezien de persoonsgegevens niet exact altijd hetzelfde waren ingevuld was ook niet te herleiden of het nu precies om dezelfde persoon ging. Daaruit ontstond de behoefte aan een oplossing om de gegevens van een certificaathouder meer uniform op te slaan in de database en bij de conversie deze persoonsgegevens te ontdubbelen.

Dedouble visualization

De oplossing

Levarne heeft een systeem gemaakt waarbij alle regels worden gematcht op: ‘Achternaam, geboortedatum en eerste voorletter’. Op basis hiervan wordt bepaald of het om dezelfde persoon gaat en worden de regels samengevoegd. Alleen enkele twijfelgevallen dienen er dan nog handmatig uitgehaald te worden. Ook doet het systeem nu een dagelijkse check of er nieuwe certificaten zijn bijgekomen en ontdubbelt deze vervolgens automatisch wanneer ze overeenkomen op die 3 factoren. Daarnaast zit er ook een exportfunctie in het systeem om rapportages uit te draaien per certificaat soort.

De waarde

Het ontdubbel systeem heeft een voorspelbaarheid factor van 99%. Dit betekent dat het grootste deel van de data automatisch ontdubbeld wordt. Dit zorgt voor een schonere en duidelijkere database waar rapportages kunnen worden gemaakt over de instroom, uitstroom en doorstroom van de certificaat types. Dit vergroot de analyseerbaarheid van de database. Waardetermen: Schone database, Rapportage functie, Analyses

Schone database

Rapportage functie

Analyses

Review

Tom Troquay
Ascert Secretaris
De afstemming en communicatie in het project is goed verlopen. Elke 2 weken was er afstemming en werden afspraken gemaakt. En als vaker bij ICT projecten lopen zaken niet altijd zoals je verwacht. Dan wil je geen leverancier, maar een partner die meedenkt. En samen geven en nemen om tot een goede oplossing te komen. Dat is in dit project prima verlopen.
Klant
Ascert
Software
Serverless Platform, NodeJS
Industrie
Certificering Asbest
Use case
Optimize Unique Internal Ops

Introductie

Ascert is de beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest. Ascert draagt de zorg voor de ontwikkeling, de wijziging en het beheer van certificatieschema’s ten behoeve van personen en bedrijven die met asbest werken. Werken met asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Ascert bevordert een gezond en veilig werkklimaat door de vakbekwaamheid en de kennis van werknemers en zelfstandigen die in de asbestverwijdering werken, te stimuleren en te ontwikkelen.

De uitdaging

Ascert stond voor een uitdaging omdat de database niet handig was gemodelleerd. Een persoon kan meerdere certificaten hebben, echter in de database werden de persoonsgegevens per certificaat opnieuw ingevoerd. En aangezien de persoonsgegevens niet exact altijd hetzelfde waren ingevuld was ook niet te herleiden of het nu precies om dezelfde persoon ging. Daaruit ontstond de behoefte aan een oplossing om de gegevens van een certificaathouder meer uniform op te slaan in de database en bij de conversie deze persoonsgegevens te ontdubbelen.

Dedouble visualization

De oplossing

Levarne heeft een systeem gemaakt waarbij alle regels worden gematcht op: ‘Achternaam, geboortedatum en eerste voorletter’. Op basis hiervan wordt bepaald of het om dezelfde persoon gaat en worden de regels samengevoegd. Alleen enkele twijfelgevallen dienen er dan nog handmatig uitgehaald te worden. Ook doet het systeem nu een dagelijkse check of er nieuwe certificaten zijn bijgekomen en ontdubbelt deze vervolgens automatisch wanneer ze overeenkomen op die 3 factoren. Daarnaast zit er ook een exportfunctie in het systeem om rapportages uit te draaien per certificaat soort.

De waarde

Het ontdubbel systeem heeft een voorspelbaarheid factor van 99%. Dit betekent dat het grootste deel van de data automatisch ontdubbeld wordt. Dit zorgt voor een schonere en duidelijkere database waar rapportages kunnen worden gemaakt over de instroom, uitstroom en doorstroom van de certificaat types. Dit vergroot de analyseerbaarheid van de database. Waardetermen: Schone database, Rapportage functie, Analyses

Schone database

Rapportage functie

Analyses

Review

Tom Troquay
Ascert Secretaris
De afstemming en communicatie in het project is goed verlopen. Elke 2 weken was er afstemming en werden afspraken gemaakt. En als vaker bij ICT projecten lopen zaken niet altijd zoals je verwacht. Dan wil je geen leverancier, maar een partner die meedenkt. En samen geven en nemen om tot een goede oplossing te komen. Dat is in dit project prima verlopen.

Interesse in een samenwerking?

Neem contact op met onze Customer Success Manager

Bo avatar

Benieuwd naar de kosten van een project?

We hebben een interactieve calculator gecreëerd waarmee je gemakkelijk inzicht krijgt in de kosten die komen kijken bij het bouwen van een applicatie.

Andere cases