Portfolio

Ahold: Etos Out Systems 

CloudNative

Doelstelling: verschillende inkoop- en management portalen creëren voor leveranciers, franchises en het Etos hoofdkantoor. 

SECUREME2

CloudNative

Doelstelling: een redesign van het portaal voor netwerkinbraak opsporing services.

Leading Courses: Admin Portaal 

CloudNative

Doelstelling: een portaal creëren voor het overzicht van alle boekingen en betalingen.

Golf Team Holland

CloudNative

Doelstelling: een live score golf app die een gamification element mogelijk maakt, met tevens een event organizer module die het organiseren van de events bijna volledig automatiseert.

Bekijk de case

Cikam

CloudNative

Doelstelling: implementatietijd verkorten van het koppelen van de kassa naar het kassa systeem, en het (op afstand) uitlezen van de status van de machine. 

Bekijk de case